Drodzy Goście, od dnia 24 marca nasza restauracja pozostanie zamknięta do odwołania.

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest DAVIT’S FOOD OLGA OŽARENKOVA-TURKESTANISHVILI; ul.Aleje Ujazdowskie 22; 00-478 Warszawa ; NIP 1132882871 nr kontaktowy 22 629 06 28
 2. Kontakt w razie pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez DAVIT’S FOOD OLGA OŽARENKOVA-TURKESTANISHVILI możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@rusiko.devbpr.pl
 3. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane na adresy email: rezerwacje@rusiko.devbpr.pl
  • odpowiedniej realizacji procesu rezerwacji stolika w restauracji Rusiko
  • wykonanie zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”).
 4. Odbiorcami danych osobowych Klientów w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
  • osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
  • podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
  • odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, księgowość, banki, kancelarie prawnej.
 5. Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
  • w przypadku pytań zadanych drogą elektroniczną dane osobowe będą usuwane w ciągu 14 dni od udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane pytanie;
  • w przypadku rezerwacji stolika, dane osobowe będą usuwane w ciągu 3 dni od momentu zakończenia usługi rezerwacyjnej;
  • wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia;
  • marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu wniesienia sprzeciwu.
 7. Wypełnienia przez nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 8. Klientom przysługują następujące prawa:
  • Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
  • Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
  • Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
  • Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
 9. Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”. 
 10. Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
 12. Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.

Informacja dotycząca wykorzystania plików cookie

Cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, które są poźniej odczytywane poprzez serwis internetowy.

Infromacje przechowywane przez cookies mogą być różnorodne.

W serwisie Rusiko informacje zapisywane w cookies dotyczą:

 • potwierdzenia akceptacji plików cookies
 • potwierdzenia wieku w celu oglądania zawartości menu z alkoholami (sesyjne)

Oprócz cookies własnych stosowane są cookies podmiotów trzecich w celu analizy i tworzenia statystyk odwiedzin strony. Do tego celu stosowane jest narzędzie Google Analytics, więcej o tych plikach można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl

Sposób zarządzania plikami cookies możesz zmienić z poziomu ustawień przegladrki internetowej. Pamiętaj, że wyłaczenie plików cookies może ograniczać funkcjonalność strony internetowej